advertise

دانشگاه های برتر دنیا

در میان رتبه بندی دانشگاه های جهان، سه رتبه بندی QS، THE و CWUR از اعتبار بیشتری برخوردارند.
در رتبه‌بندی منتشرشده در سال ۲۰۲۳، دانشگاه های هاروارد، ماساچوست و استنفورد به ترتیب در رتبه های اول تا سوم جهان قرار دارند.

دانشگاه های برتر دنیا